Vigani nuk permbahet dot..I kercen siper Elenes..Ata thonë se do të shtiren sikur po puthen dhe sapo shohin Jonildën dhe Viganin që afrohen fillojnë të puthen duke mbuluar pjesën e kokës dhe fytyrës, në mënyrë që puthjet e tyre të duken sikur janë në buzë dhe jo në faqe. Jonilda dhe Vigani sapo hyjnë në dhomë, nuk flasin, por bëjnë të njëjtën gjë dhe të katërt qeshin me të madhe me lojën e tyre prej “çiftesh”. Ju ft ojm te sh ikoni di sa pa jme me pos hte…